Herøybedriften Sunsea AS har møt store utfordringer den siste tiden og har sett seg nødt til å refinansiere og restrukturere.

Fiskeforedlingsbedriften Sunsea AS gjenoppstod etter at Sunnmøre Seafood gikk konkurs i 2012 og på Multustranda i Herøy, og selskapet har omtrent 50 ansatte i tillegg til sesongarbeidere. Problemene begynte å tårne seg opp for bedriften det siste året.

Kostnadene ble høyere enn forventet

Daglig leder Edgar Sandanger innrømmer at selskapet har hatt store utfordringer den sste tiden

Han erkjenner at selskapet har støytt på store utfordringar den siste tida, og spesielt var investeringen i et stort røykeri noe som ble kostbart. Røykingen av fisk startet i 2013 og Sandanger sier at kostnader og utfordringer med dette ble undervurdert, kommer det frem i Herøynytt.no.

I all hovedsak er det de høye prisene på laks som har bidratt til disse problemene, og han forklarer at de overholdet ikke så for seg at prisen på laks skulle stige så mye som den faktisk gjorde. Den høye stigningen som kom på slutten av 2013 førte til en pris på over 50 kroner, og dette ble nærmest døden for de som jobber i fiskeforedlingsnæringen.

Måtte refinansiere

På spørsmål om selskapet var nær ved å gå konkurs innrømmer han lett at selskapet hadde økonomiske utfordringer, og at selv om de jobbet med en refinansiering, så var det aldri noen garanti for at problemene skulle løse seg. Når prosesser som dette pågår er det alltid en fare for at man ikke lykkes, men med en løsningsorientert tilnærming klarte selskapet å lykkes.

Les mer om refinansiering av gjeld på ToppFinans.com.

Sunsea logo

Lønnen uteble

Det har vært forhandlet hardt med både investorer og kreditorer over et lengre tidsrom, og daglig leder forklarer at det har vært en komplisert prosess hvor mange aktører skulle bli enige. En løsning ble derfor ikke lansert før midten av juli 2014 og situasjonen var faktisk så ille at man ikke fikk utbetalt lønn til de ansatte i mai, samt at enkelte opplevde å få feriepengene for sent.

Situasjonen i bedriften var akutt og, og Sandanger sier at med den avtalen som nå er forhandlet frem kan de ansatte forvente å få både lønning og feriepenger utbetalt. En slik situasjon krever en god dialog med de ansatte og han takker dem for å ha utvist stor tålmodighet.

Selskapet deles

Sandanger forklarer at løsningen som har blitt vedtatt innebærer at driften i selskapet deles i to deler, slik at den pelagiske delen (sild og makrell) blir den ene delen, mens laksen blir den andre delen. Målet er at dette skal kunne åpne for et samarbeid med andre bedrifter, og da tenker men først og fremst når det kommer til refinansiering og drift.

I og med at driften er delt i to mener Sandanger at selskapet står bedre rustet enn tidligere, samtidig som han er skeptisk til at lakseprisene skal bli så høye igjen som det de var tidligere. Selskapet har nå en egenkapital og en struktur som han mener gir et godt grunnlag for den videre driften.