Oppdrettsnæringen får vokse 5%, men får strenge lusekrav i retur

Fiskeriminster Elisabeth Aspaker fra Høyre ønsker at næringen skal få økt konkurransekraft, men vil ha en vekst i bransjen som er miljømessig forsvarlig.

Tilbyr 5% økt kapasitet

På generelt grunnlag vil den nye regjeringen skape en økt konkurransekraft for næringslivet i Norge slik at større verdier kan skapes, og dette gjelder også oppdrettsnæringen. Nærings- og fiskeridepartementet vil som en konsekvens av dette gi muligheten for en vekst på 5% til alle etablerte oppdrettere, og dette betyr en produksjon som økes med omtrent 60.000 tonn hvis alle takker ja til dette tilbudet.

Krever strenge miljøkrav i retur

Tilbudet fra regjeringen kommer imidlertid ikke uten motkrav, og veksten som tilbys ytes bare mot enda strengere miljøkrav, og da er det lakselusen det er snakk om. Lusen er næringens hovedutfordring når det kommer til miljøspørsmål, og kravet fra regjeringen er at det ikke skal finnes mer en 0,1 voksne hunnlus pr. oppdrettsfisk hvor dette tilbudet er akseptert.lakselus Dagens krav er betydelig mindre med en grense på 0,5 lus pr oppdrettsfisk, kommer det fram på departementets nettsider. Målet med et grep som dette er å legge til rette for en grønnere vekst i næringen, og i tilegg skal utfordringer med rømninger følges opp separat. Hvis man lykkes med disse grepene er tanken at lusenivået skal reduseres med 30%, og man skal også forsøke å bruke ikke-medikamentelle metoder for å bli kvitt lusen. Bruk av ikke–medikamentelle metoder er viktig ettersom lakselusen har vist en stadig økende resistens mot slike metoder. Blant de mange alternativene som kan brukes så er blant annet leppefisk stadig mer populært.

Flere kontroller

I forbindelse med de strengere lusekravene vil det komme økt grad av kontroll, og spesielt i regi av Mattilsynet, og dette finansieres med en økt større fra regjeringen på 10 millioner kroner. Hvis vilkårene brytes vil det komme både reaksjoner og sanksjoner som er forutsigbare.

Kommunene får mer

Den foreslåtte kapasitetsøkningen utløser et vederlagt på 1,5 millioner kroner og regjeringen ønsker at halvparten av dette skal tilfalle de aktuelle kommunene. En veldrevet havbruksnæring er avhengig av lokaliteter som er gode og som en naturlig konsekvens er næringen derfor også avhengig av kommunenes velvilje. Totalt sett kan vederlagene komme opp i 750 millioner kroner, og fiskeriministeren mener det er riktig at kommunene får en høy andel av dette.