Vi har tidligere nevnt i en artikkel at eksporten av fisk går så det suser i Norge, og fra Norges Sjømatråd har det vært jobbet ekstra med den velkjente skreien.

Denne jobben har gitt resultater og siden i fjor har veksten vært på mer enn 60%!

Satsing over tid

skrei
Skrei selger godt i Norge, men det har samtidig foregått et systematisk samarbeid mellom fiskerinæringen og Norges sjømatråd for å øke eksporten av skrei, og i 2011 ble ordet Skrei et beskytter varemerke og registrert av sjømatrådet. Årsaken til at man gikk til dette skrittet er at man ønsker å sikre at denne fantastiske råvaren skal oppfylle standardiserte kvalitetskrav. Hvis man derfor skal selge skrei har man da ansvaret for at disse kravene er opprettholdt.

Skreien har begynt sin store utvandring og i år ble den faktisk lansert på det velkjente varehuset Harrods i London, samt at amerkanerne fikk mulighet til å kjøre fersk skrei på ingen ringere sted enn Manhattan.

Suksess i Frankrike

Det er det franske markedet som er det desidert største når det kommer til eksport av fersk skrei og i vår satte glupske franskmenn til livs hele 8000 tonn av sesongtorsken, og dette var en vekst på hele 70%! Norges sjømatråd har jobbet aktivt der og blant annet arrangerte de Skrei Challenge der, og der var det om å gjøre for 28 fiskeforhandlere å selge mest mulig skrei. Vinneren sikret seg en reise til Norge, og 500 skrei-kit ble sent ut til både forhandlere og butikker.

Kokken Thibault Tournaire og matbloggeren Qentin Caillot kom på besøk til Myre i Nordland i januar, og hadde en vellykket tur. Det kjente vinterfisket av skrei ble deretter markert med en real kick-off i Frankrike på kokkens restaurant, og etter Vesteråls-turen satte han skreien på menyen sin. For å sette dette litt i perspektiv så er restauranten hans, The Fish Club, blant de 10 restaurantene man anbefales å besøke i Paris i 2014!

Skreien på vei inn i Tyskland også

Skreisalget i Tyskland økte med 30% i år og har etterhvert blitt et etablert begrep i landet – man kan derfor finne den omtalt i medier samt at den er å finne på mange menyer rundt om i landet. Markedsføringen av skrei gjøres langt i fra på en tilfeldig måte og man fokuserer naturligvis på skreiens norske opphav. Her er det selvsagt mange tilnærminger man kan velge, men tradisjon og forvaltning og natur er sentrale elementer i så måte. Norges sjømatråd har til og med hatt journalister og kokker fra Tyskland i Lofoten slik at de har fått lært seg hva skrei egentlig handler om.

De nevnte medieoppslagene som har kommet i aviser, magasiner, TV og i digitale medier har en anslått verdi av 6,7 millioner Euro, og i år gikk det altså 2000 tonn skrei til Tyskland!

Lansert i USA

Restauranter i flere amerikanske storbyer har også blitt introdusert for skreien, her kan nevnes Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Washington, san Francisco og New York. I hver av disse byene, som er kjent for god sjømat, har man derfor vervet en ambassadør for sjømat fra Norge, og disse har attpåtil fått kursing om skreien og skal jobbe inn fisken i sitt nettverk.
Presentert i USA

Vi venter spent på fortsettelsen!