Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier at produksjon av oppdrettslaks skjer på en forsvarlig måte. Eksport av fisk er landets viktigste bidrag til verdens matproduksjon og en viktig eksportvare, og hun understreker at det nettopp derfor er viktig at produksjonen skjer på en bærekraftig måte.

Fra myndighetenes side har man nå fått på plass et system som skal sikre utfisking av rømt oppdrettslaks, og dette er riktig retning å bevege seg i. Man vil da være i stand å redusere den genetiske påvirkningen som rømt laks vil ha på villaks, sier ministeren.

Modellen er utarbeidet slik at den som forurenser er den som skal rydde opp eller betale for dette. På denne måten skal man styrke arbeidet mot slike rømninger, og dette gjøres gjenom forpliktende avtaler med oppdrettsnæringen.

Planen er at det skal iverksettes tiltak i elver hvor overvåkning viser at antallet rømt oppdrettslaks er betydelig, og det er myndighetene selv som skal stå for denne overvåkningen.

Hvis man som oppdretter merker fisken slipper man den obligatoriske medlemsavgiften som er ment til å finansiere utfiskingen av den rømte laksen.

Den rømte fisken har som regel lite lus ettersom den gjennomgår omfattende avslustninger i oppdrettsanleggene. Man mener at oppdrettsfiskene går sent opp i elvene, og prøvefisket som pågår vil gi en klar indikasjon på dette. En annen metode som kan brukes er såkalt drivtelling. Her lar dykkere seg drive med elvestrømmen nedover samidig som de teller hvor mange fisker de ser nedover vassdraget.

Du kan også lese mer om det omstridte forslaget om å gi oppdrettsnæringen en 5% økning i biomassen i merdene – et forslag som ikke ser ut til å gå inn pr. i dag.