Eksport av fisk har blitt et nordnorsk veksteventyr og oktober har blitt en gullmåned for næringen til tross for russisk boikott.

Tidlig i november kom fasiten fra Norges sjømatråd: oktober viste seg å bli en måned for rekorder falt når det kom til eksport av sjømat. I oktober eksportere faktisk Norge sjømat for enorme 7,6 milliarder kroner, og det er 5% mer, eller 393 millioner kroner, enn i oktober i fjor. Men dette er ikke alt: oktober ble også den enkeltmåneden hvor det er målt den høyeste eksportverdien noen gang melder sjømatrådet.

Tilsammen betyr dette at Norge har eksporter sjømat for vanvittige 56 milliarder kroner og det er en økning på 14% (7 milliarder kroner) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Ikke laksen
Det er ikke laksen som får æren for oppsvinget denne gangen og nå er det klippfisken og saltfisken som får sole seg i glansen. I tillegg gjør også ferskfryst torsk og makrell det bra og får et markert oppsving i salget.

Salget av laks har opplevd en utflating i oktober etter to år med sammenhengende vekst, og når torsk og makrell har en høy eksportverdi ble oktober en jubelmåned for næringen hvis man ser på all sjømat under ett. Til tross for at Russland er ute av dansen illustrerer veksten i sjømaten Norges fortrinn som eksportnasjon innenfor både fiskeri og havbruk. Mye makrell og gode priser og volum på torsk var signifikant for oppgangen i oktober kan sjømatrådet fortelle.

Kina i kikkerten
For norsk sjømat har Kina blitt stadig viktigere men så langt har det der vært laksen som har stått for den største veksten, og årseken til det er at kineserne har tatt til seg sushi-trenden fra Japan og dermed er de norske råvarene blant de mest ettertraktede på markedet. Nå skal også torsken inn på markedet og både sjømatrådet og en rekke bedrifter fra Norge retter nå blikket ytterligere mot Kina.

Myre Fiskemottak, Fiskeriparken, Nordlaks, Nergård og Norway Seafoods er i Kina for å markedsføre seg, og det blir spennende å se om dette vil få en innvirkning på eksporten i fremtiden.

Allerede i mai undersøkte man muligheten for å selge torsk til kineserne og det viser seg at potensialet er stort blant 30 millioner mennesker og 2500 restauranter. I løpet av de siste månedene har to tonn torsk blitt testet og kokkene har skapt 623 retter mens forbrukerne har prøvd 423 forskjellige oppskrifter. Fra kokkenes side er tilbakemeldingene at fisken er veldig anvendelig, samt at den har en smak som er mild og en tiltrekkende farge. Forbrukerne sier at fisken passer godt inn i de oppskriftene de allerede bruker og at også barn liker den.