I alle næringer, uansett hvilken, vil det være mulig å lære fra andre, og spesielt gjelder dette fra andre kulturer i andre land. Det er ingen tvil om de som befinner seg i norsk arbeidsliv er priviligerte med tanke på rettigheter og andre goder, men det vil alltid være nye ting å lære.

Selv om man gjør det godt på arbeidsplassen og ting går på skinner, så skal man alltid forsøke å strekke seg for å bli enda bedre. Det handler i stor grad om å oppsøke nye impulser og dette gjør man aller best ved å bevege seg utenom den trygge sfæren man til vanlig befinner seg i. En lignende næring i utlandet vil da kunne være et godt utgangspunkt og her er det mye man kan plukke opp. Husk at det ikke bare handler om læring i form av ren kunnskap, men også at det kan være andre ting som kan være nyttige.

Kanskje har bedriften din lyst til å lære litt om bedriftsstruktur? Hvordan opptrer ledelsen overfor sine ansatte i en bedrift i Japan kontra i Norge for eksempel? Hvorfor er fraværet på en lignende arbeidsplass i Frankrike så lav sammenlignet med hva den er i Norge? Hviken innflytelse har de ansatte på bedriften i Sverige i forhold til det de ansatte på din arbeidsplass har?

Det finnes hundrevis av interessante problemstillinger som det vil være nyttig for bedriften å tilegne seg kunnskap om, men det må være et grunnleggende ønske om få ny kunnskap som ligger i bunn. Og for at man skal lykkes med dette må man kunne innse at det man gjør ikke nødvendigvis er best i verden! Det handler om å være åpen for nye ting, hoppe ned fra sin høye hest og faktisk innrømme at ‘kanskje kan det hende at det en eller annen plass i verden finnes noen som kan akkurat dette bedre enn oss’.

Du kan lese mer om dette her og hvorfor det er lurt å betale en slik tur med et kredittkort.