Forrige fredag ble det klart at Tor Olav Trøim trakk seg fra styrene i Fredriksenselskapene Archer og Sea Drill, og da det ble klart at han også trakk seg fra Marine Harves betyr det at alle bånd mellom de to finansgigantene er brutt etter et meget fruktbart samarbeid som har vart i hele 19 år.

De dramatiske døgnene som dette utgjorde første altså til at Norges rikeste mann, John Fredriksen, og hans nærmeste medarbeidet Tor Olav Trøim nå har kommet til en ugjendrivelig slutt, og i løpet av alle de årene de har samarbeidet har de skapt oppmot 100 millarder kroner i børsverdier – og mange har derfor reagert med forbauselse på det plutselige bruddet. Det gjorde også børstene og Marine Harvest har hatt en merkbart fall i aksjekursen. Her får du vite litt om bakgrunnen for bruddet.

Golar i sentrum

En skilsmisse som tidligere i høst så ut til å gå rolig for seg tok plutselig en ny vending, og det er gassfraktselskapet Golar LNG som skal ha stått i sentrum. Dette er et selskap som Trøim satser hardt på, og det skal ha oppstått uenigheter om veien videre i dette selskapet.

Tidligere i september solgte Fredriksen seg ned i selskapet og til DN.no forklarte han at grunnen til dette var uenigheter om selskapet videre veivalg.

Han skal ha forklart at strategien ble for spekulativ og at han derfor var uenig i dette, og derfor solgte han seg ned. Dette salget skal ha ført til at forholdet mellom de to velforlikte våpendragerne skal ha blitt kjøligere, og det var visstnok dette som skal ha ført til at Trøim trakk seg fra styrevervene i Seadrill (riggselskap) og Archer (oljeserviceselskap).

På kvelden søndag kom det en melding fra Marine Harvest som hadde følgende ordlyd:

Styret vil takke Tor Olav Trøim for hans lange tjeneste som styremedlem og for hans bidrag til å utvikle Marine Harvest til verdens ledende sjømatselskap.

Det var i juli i år det kom frem at Trøim skulle ha en løsere og friere rolle inn mot Fredriksen enn tidligere og med seg på ferden fikk han aksjer for 1,6 milliarder kroner, men han skulle da fortsette styrearbeidet i Seadrill og Marine Harvest. I dag kom det også fram at Fredriksen har kjøpt 2 millioner aksjer i sitt eget selskap Seadrill, og det spekuleres i om dette er de samme aksjene som Trøim fikk med seg i utgangspunktet.