Kystflåtens fisker etter sei, torsk og hyse skal justeres av Fiskeridirektoratet, og målet med dette er at man skal forsøke å forsyne landindustrien med ferskt råstoff i tiden som kommer.

Det er altså en refordeling av ubenyttede tredjelandskvoter og øvrige restkvoter som skal gjennomføres, og det innebærer at direkotoratet i samarbeid med næringen har besluttet å øke tillat fangst. Denne økte tilate fangsten som gjelder innenfor ferskfiskordningen skal være på inntil 50 pr. uke fra og med 20 oktober d.å.

På fiskeridirektoratets sider står følgende å lese:

Kvoterammen er økt for lukket kystgruppe i fisket etter hyse og sei, men Fiskeridirektøren ser ikke grunnlag for å endre gjeldende regulering.

Fiskeridirektøren styrer mot målsettingen om å holde fisket innenfor de fastsatte totalkvotene, og det kan derfor bli aktuelt å stoppe kystfiskeflåtens fiske etter torsk, hyse og sei.

Fisket vil da fortsette innenfor garanterte kvoter og kystfiskekvoten ut året der det er aktuelt.