Selv om Russland stengte grensene i 2014 ble det et rekordår for eksport av sjømat. Sjømatnæringen satte rekorder for både makrell, tork og laks og totalt sett endte man på 69,8 milliarder kroner.

Dette tallet gir en markant økning på 12%, eller nærmere bestemt 7,3 milliarder kroner, fra 2013.

Rekord i eksport av laks

To tredjedeler av eksportverdien besørges av oppdrettsfisk og vi eksporterte altså laks og ørret for hele 46,2 milliarder kroner. Man fikk også god hjelp fra den gjennomsnittlige prisen for fersk laks som økte med 3,2%.

Rekordtallene ble en realitet til tross for at det viktigste sjæmatmarkedet, Russland, gikk bort. Næringen klarte allikvel å omstille seg hurtig og finne nye markeder og jobbe enda bedre mot markedene de allerede var inne i. Dette resulterte altså i rekordtall for alle de tre nevnte fiskeartene, selv om Russland var det største enkeltmarkedet for den norske sjømaten. Importstoppen til russerne trådte i kraft i august, men salget har allikevel gått strålende i de øvrige markedene. På global basis er laksen veldig populær og etterspørres i alle markedene som Norge opererer i.

Polen er viktig

Det viser seg at det er Polen som nå er det viktigste enkeltmarkedet for eksportnæringen og eksporten til hele EU økte i fjor med formidable 16%. Polakkene spiser utvilsomt mye norsk fisk, men det er i all hovedsak bearbeiding av norsk fisk og og videreeksport som har gjort dem til det største enkeltmarkedet med en eksportverdi på 6,4 milliarder kroner i 2014.

Det markedet som har vokst aller mest er imidlerid Storbritannia, og der var økningen på formidable 22% – altså en økning til 4 milliarder kroner.

Også torskeeksporten gikk godt sammen med salgsvinneren laksen, og etter at man nå i flere år har hatt høye kvoter og lave priser, kom det en etterlengtet prisøkning som gav ny eksportrekord for fisken. Det ble derfor eksportert torsk for 7,2 milliarder kroner i 2014, og dette var en verdiøkning på hele 25% fra året før. Volummessig var økningen i eksport av torsk på 13%.