Går du med planer om å investere i et båtlån med det målet for øyet å kjøpe deg ny båt? Da bør du tenke deg om to ganger med tanke på forsikring, for i en ny undersøkelse som ble bestilt av forsikringsselskapet Codan kom det fram at det kun 57% av de spurte som hadde tegnet forsikring på sin fritidsbåt.

Dette er et tall som burde vært langt høyere, og selv om man ikke befinner seg på en svært trafikkert vei betyr ikke det at det kan skje skader også på båter. Et tredjedel av de over tusen som ble spurt svarte at de ikke hadde forsikring på båten sin, og for å si det rett ut: det er økonomisk gambling av verste sort.

Så mange som 20% av alle fritidsbåter går en eller annen gang på grunn og da skal man være klar over at skadene kan bli kostbare. Tenk bare på hvor mye skader det kan bli på en motor og hvor kostbar en motor faktisk er. Da er det underlig at man ikke har forsikring, selv om båten i seg selv ikke nødvendigvis trenger å være så dyr. I tillegg så kan ror og skrog bli alvorlig skadet og da vil det garantert koste deg dyrt og ikke ha tatt den ekstra lille utgiften som en forsikring på båt faktisk er.

Selv ikke når båten ligger fortøyd i en brygge eller en kai er man garantert for at det ikke blir skader. Dårlig være og vind kan føre til at båter ligger og dunker inn i hverandre, og får man skader som følge av dette så vil naturligvis verdien på båten falle betydelig. Har man ikke forsikring er dette en kostnad man derfor er nødt til å påta seg selv, og det er selvsagt ikke noe morsomt for ens personlige økonomi. Har man forsikring har man samtidig en stor trygghet ettersom man da vil få dekket skadene på båten sin.