Rekord i fiskeeksport

Eksport av fisk har blitt et nordnorsk veksteventyr og oktober har blitt en gullmåned for næringen til tross for russisk boikott.

Tidlig i november kom fasiten fra Norges sjømatråd: oktober viste seg å bli en måned for rekorder falt når …

Justering av fiske

Kystflåtens fisker etter sei, torsk og hyse skal justeres av Fiskeridirektoratet, og målet med dette er at man skal forsøke å forsyne landindustrien med ferskt råstoff i tiden som kommer.

Det er altså en refordeling av ubenyttede tredjelandskvoter og øvrige …

Rømt laks skal fiskes opp

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier at produksjon av oppdrettslaks skjer på en forsvarlig måte. Eksport av fisk er landets viktigste bidrag til verdens matproduksjon og en viktig eksportvare, og hun understreker at det nettopp derfor er viktig at produksjonen skjer på

‘Spøkelsesgarn’ skaper problemer’

Fiskeridirektoratet har nylig avsluttet et såkalt opprenskningstokt lang kysten hvor man har søkt etter fiskeutstyr som har gått tapt. Resultatet er nedslående og oppetter kysten står det mange tusen gamle garn som er mistet, og i enkelte av disse kan