Forsvarets nye NH90-helikopter i full aktivitet fra 2015

Forsvarets nye NH90-helikopter i full aktivitet fra 2015

Nettstedet Fiskebåt.no er bekymret over hvordan beredskapen i både Norskehavet og Barentshavet vil bli inntil Kystvaktens nye helikopre tas i bruk.

Utfasing i løpet av 2014

Nettstedet skriver at de er kjent med at helikoptrene som Kystvakten i dag bruker, Lynx, skal utfases i løpet av 2014, og det er i denne perioden at det rettes en bekymring overfor beredskapen langs kysten.

Forsvarsdepartementet har svart Fiskebåt.no på deres henvendelse og der understreker man at det er redningstjenesten som etter retten har hovedoppgaven med å ha en god helikopterberedskap som er rettet mot søk og redning på havet. Helikoptrene til Kystvakten kan imidlertid være en viktig ressurs når slike aksjoner er aktuelt og når skip med helikopter er tilstede.

Fra forsvarets side er man opptatt av et de nye helikoptrene, NH90, skal komme i aktiv tjeneste så fort som mulig, ettersom de gamle helikoptrene har gjennomgått en rekke oppgraeringer og levetidsforlengninger. Slik situasjonen er nå med de gjenværende helikoptrene er det i realiteten kun ett av disse som er operativt på ett av Kystvaktens skip.

Optimalt med overgang ved årsskiftet

Det beste tidspunktet for en overgang fra Lynx til NH90 mener forsvaret vil være ved overgangen fra 2014 til 2015, og når det nye året kommer vil de fokusere sterkt på å gjøre de NH90-helikoptrene klar til bruk så fort det lar seg gjøre.

Det er mange fordeler med det nye helikopteret kontra det gamle, og bedre sensorer, rekkevidde, lasteevne ogallværskapasitet bare noe av det som holder et høyere nivå. Pr. dags dato har man mottatt 5 slike fartøy og skal motta ytterligere 6 innen nyåret kommer. Ett av helikoprtene er gitt godkjenning for bruk og landing på ett av fartøyene til Kystvakten, og en grundig integrasjonstrening er i gang.