Norge og sjømat har alltid vært en god kombinasjon og eksporten av sjømat er viktig for norsk økonomi.

I den første halvdelen av 2014 ble eksportert 20% mer sjømat enn i den samme perioden i fjor, og verdien på dette lå på 32,7 milliarder kroner.

fiskeri eksport

Rekordtall

Det ble altså eksportert sjømat til en verdi av 32,7 milliarder kroner i første halvår av 2014, og det har faktisk aldri være registrert liknende tall når det gjelder eksportverdi. Tallet er hele 5,3 milliarder kroner bedre enn samme tidspunkt i fjor, og det ble til og med satt ny rekord for juni måned. Junitallene ble veldig gode i forhold til i fjor og viste en oppgang på hele 417 millioner kroner, eller omlag 10%.

I en nyhetssak på Fish.no forklarer direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd, Egil Ove Sundheim, at etterspørselen av norske produkter har vært spesielt god det første halvåret i år, og at Norge er en sentral aktør når det kommer til leverande av sjømat til verdensmarkedet. Han understreker at denne gode veksten i all hovedsak skyldes av at lakseetterspørselen er større enn tilbudsveksten, samt at torskeproduktene har vært veldig etterspurt etter at vi i Norge i år opplevde tidenes beste vinterfiske.

Laksen på topp

Det er selvsagt laksen som drar det største laksen når det kommer til verdier og i første halvår var eksporten på hele 21,5 milliarder kroner, og dette er en økning på 4,1 milliarder kroner mot samme periode i fjor – altså en oppgang på 24%. Oppgangen for juni var også merkbar i forhold til samme måned i fjor og det ble registrert en oppgang på hele 400 millioner kroner, til tross for at gjennomsnittsprisen for fersk, hel laks var på 36,03 kroner – snaue 5 kroner rimeligere enn i fjor. Det var Frankrike, Polen og Russland som var de aller ivrigste kjøperne av norsk laks.

Økning også i eksport av ørret og makrell

Også for ørret og makrell var tallene gode og eksporten her økte med henholdsvis 228 millioner og 260 millioner kroner – økninger på 22% og 41%. Når det gjelder ørret er det Russland og Japan som leder an, mens det for makrellen er Kina og Nigeria som tar i mot mest.

Klippfisk er populært

Også eksporten av klippfisk økte og her er det først og fremst torsk og sei som drar lasset og som hadde en verdiskapning på henholdsvis 737 millioner kroner og 612 millioner kroner. Også lange, brosme og annen hvitfisk omsatte godt for tilsammen 104 millioner kroner.

Også fersk torsk, filet inkludert, gjorde det svært godt med en økning på 333 millioner kroner det første halvåret i år, og dette er faktisk en økning på ele 40%. Eksportverdien på dette var på solide 1,2 milliarder kroner, går 97% av ferskfisken og 60% av frossenfisken til EU. Kina står for i all hovedsak for kjøp av den resterende fryste torsken.